حساب های بانکی این افراد مسدود می شود

آفتاب نیوز :

بانک مرکزی الزامات و فرآیند های اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه شماره 62078 /02 مورخ 21 /3 /1402 موضوع نحوه تامین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء / اجراییه های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.

بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه، مقتضی است الزامات و فرآیند های اجرایی به شرح زیر، مورد اجرا گذارده شود:

1ـ در صورت مسدودسازی مبلغ حساب های بانکی صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور/رای / اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی) چک، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی باید راساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور/رای / اجراییه به ذی نفع، پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادرکننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است، در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.

2ـ در صورتی که در دستور/ رای / اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده، ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تادیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد، بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، به آن مراجع اعلام نماید که “وجوه حساب … در اجرای بند (ب) ماده (5) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره… ه. مسدود گردیده است. “

3ـ در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور/ رای / اجراییه واصله از مراجع ذی صلاح، حسب زمان وصول دستور/ رای / اجراییه به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه های ذیربط مبنی بر توقیف حساب، این امر باید توسط بانک /موسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی صلاح اعلام گردد.

4ـ در ارتباط با بند های دو و سه، در صورت اصرار و تاکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور/ رای / اجراییه، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور/ رای / اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام نماید.

5ـ در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب های بانکی به شرح بند های فوق (به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست)، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور، در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته می شود. لیکن حین رفع سوء اثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره 14 با عنوان “مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است” توسط بانک عامل ارسال می گردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور/ رای / اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامه ریزی شده را ادامه می دهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب های صادر کننده چک را رفع انسداد می نماید.

شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره 62078 /02 مورخ 21 /03 /1402، باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن، منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک، مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود، حفظ گردد. ضمن این که، موسسه اعتباری باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید.

بر این اساس بانک ها موظف هستند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن موسسه اعتباری، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 169153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامی واحد های ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "حساب های بانکی این افراد مسدود می شود" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "حساب های بانکی این افراد مسدود می شود"، کلیک کنید.