سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد + سند

به گزارش خبرگزاری تیتروز، تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج در تصویب نامه از سوی «محمد مخبر» ابلاغ شد.

تیتروز نوشت: در متن بخشنامه ابلاغی آمده است؛

هییت وزیران در جلسه 1403/2/23 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت ها و موسساتی که به نحوی از انحا، مدیریت آنها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند، تصویب کرد:

1ـ سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی هییت مدیره یا هییت عامل یا مدیرعامل شرکت ها و موسسات زیر منصوب می گردند در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه های مختلف حقوق بگیر خواهد بود.

الف ـ کلیه شرکت های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و بیمه های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

ب ـ دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.

پ ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.

ت ـ شرکت هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد یا انتخاب اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل آن براساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می شود و یا به نحوی از انحا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند.

تبصره: در صورت پیش بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (1) این تصویب نامه، دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

2ـ افراد و نمایندگان موضوع این تصویب نامه مکلف اند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذی ربط از جمله مجامع عمومی هییت های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رای خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم، هر گونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور، حداکثر ظرف دو ماه موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح ارجاع نماید.

تبصره: به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت ها و موسسات موضوع بند (1) این تصویب نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (10) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارایه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان پذیر خواهد بود.

3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه موضوع بند (1) این تصویب نامه را در اسرع وقت به رییس جمهور و و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هییت دولت ارایه خواهد کرد.

4ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ها و موسسات مشمول این تصویب نامه، در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی هییت های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور، نسبت به افشای آن در گزارش های حسابرسی اقدام نمایند.

بازرسی ویژه رییس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع نماید.

5ـ دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت های موضوع این تصویب نامه مامور نماید.

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد + سند

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد + سند

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد + سند

223225

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد + سند" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد + سند"، کلیک کنید.