متن قرارداد اجاره خانه

نمونه متن یک قرارداد اجاره (اجاره نامه)

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……. صادره ……… به کدملی …….متولد……… ساکن ………. تلفن ………. به عنوان موجر و ………. فرزند ……. به شماره شناسنامه ……. صادره از ………به کدملی …….. متولد …….. ساکن ……… تلفن ……….. به عنوان مستأجر منعقد می گردد.

ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات ملک مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران ………. پلاک ثبتی شماره …….. فرعی از …….. به مساحت 88 متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال …….. به نام موجر، مشتمل بر 2 اتاق خواب با حق استفاده از برق، گاز، تلفن به صورت اختصاصی و سایر لوازم و منصوبات و متفرعات مربوطه از جمله آب که جهت استفاده به رؤیت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 – مدت اجاره

مدت اجاره ار تاریخ 28/10/95 آغاز و در مورخ 15/12/95 خاتمه می یابد. (47روز)

ماده 4 – اجاره بها، نحوه پرداخت

1- میزان اجاره بها از قرار ماهی 1,900,000 تومان معادل 19 میلیون ریال و جمعاً برا ی مدت اجاره مذکور میزان 2,976,600 میلیون تومان می باشد.

2- مبلغ 15 میلیون تومان معادل 150 میلیون ریال از طرف مستأجر به عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر نقداً پرداخت می شود.

ماده 5 – تقسیم مورد اجاره

با عنایت به قرارداد اجاره مورخ 5/2/1393، آپارتمان مورد اجاره به همراه تمامی توابع و ملحقات آن هم اکنون در تحویل و ید مستأجر و تحت تصرف وی می باشد.

ماده 6 – شرایط قرارداد

1-  مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد که استفاده جهت محل سکنی می باشد ندارد، به اضافه آنکه مکلف است از مورد اجاره استفاده متعارف نماید.

2-  موجر مورد اجاره را جهت سکونت سه نفر به مستأجر اجاره داده است.

3- مستاجر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مورد اجاره را به غیر تحت هیچ عنوانی اعم از امانت، اذن در انتفاع، اجاره مجدد ندارد.

4- ……………… .

5- ……………… .

6- …………….. .

7- …………….. .

مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.

برای خرید و فروش امتیازهای پروژه رونیکا پالاس تهرانسر با کارشناسان ایران زمین تماس بگیرید.

آقای غنی زاده – آقای ضرغامی

۰۹۱۲۸۹۰۶۷۶۵

۰۹۱۲۲۰۰۶۴۷۲

۰۲۱-۴۴۷۶۶۰۲۰

کانال آپارات املاک ایران زمین ( معرفی و بررسی پروژه های معتبر منطقه ۲۲ تهران )

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "متن قرارداد اجاره خانه" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "متن قرارداد اجاره خانه"، کلیک کنید.