اجتماعی

اعطای مرخصی به 4771 زندانی با دستور رئیس قوه قضائیه- اخبار حقوقی و قضایی – اخبار اجتماعی تیتروز

اعطای مرخصی به ۴۷۷۱ زندانی با دستور رئیس قوه قضائیه- اخبار حقوقی و قضایی – اخبار اجتماعی تیتروز” عنوان خبری است که در وب سایت تیتروز و با موضوع اجتماعی منتشر شده است. تشریح این خبر را در ادامه بخوانید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تیتروز، علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز به همراه جمعی از مسئولان دادسرا و داستان‌های مناطق مختلف استان تهران، از ندامتگاه قزلحصار بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل قضائی زندانیان و مددجویان حاضر در این زندان قرار گرفت.

دادستان تهران در جریان این بازدید، با جمع کثیری از مددجویان زندان قزلحصار ملاقات کرد و ضمن استماع مسائل قضائی آنها، دستورات مقتضی را برای رسیدگی صادر کرد.

القاصی‌مهر در ابتدای بازدید خود از زندان قزلحصار طی سخنانی در جمع دادستان‌های مناطق مختلف استان تهران و مسئولان دادسرا، هدف از سرکشی به ندامتگاه‌ها را بر مبنای مأموریت و تکلیف قانونی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، آشنایی نزدیک با شرایط فردی و خانوادگی زندانیان و ایجاد مقدمات لازم جهت اعمال تأسیسات ارفاقی برای آنها دانست و اظهار کرد: نظارت بر اجرای احکام و آرای قضائی، از جمله تکالیف قانونی دادستان‌ها می‌باشد و بر همین مبنا مسئولان دادسرای تهران بصورت منظم، مستمر و هدفمند، از ندامتگاه‌ها بازدید به عمل می‌آورند.

دادستان تهران با تأکید بر ضروت اعمال نگاه اصلاحی و بازاجتماعی کردن زندانیان، گفت: رئیس قوه قضائیه بر موضوع نظارت بر زندان‌ها و اصلاح وضعیت زندان‌ها و زندانیان و همچنین تناسب و انطباق قرار‌های تأمین صادره با اتهام متهمین تأکید مؤکد دارند و در همین راستا ما مسئولان دادسرا مکلف هستیم بصورت مستمر و منظم و هدفمند از ندامتگاه‌ها بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان شرایط زندانیان و چگونگی و کیفیت تحمل کیفر آنها آگاه شویم.

وی تصریح کرد: معرفی فرد مجرم به زندان برای تحمل کیفر، به منزله آغاز بخشی از مأموریت مهم و خطیر دادستان‌هاست و مسئولان دادسرا باید مستمراً و مرتباً از وضعیت فردی و خانوادگی زندانی و کم و کیف اجرای مجازات وی و میزان متنبه شدن او برای بازگشت به جامعه، کسب اطلاع کنند.

القاصی‌مهر با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دادستان‌ها و مسئولان دادسرا نظارت بر اجرای مجازات در زندان‌ها و ورود مستقیم به ندامتگاه‌ها برای بررسی چگونگی و کیفیت اعمال مجازات‌هاست، اظهار داشت: مدیریت اجرای کیفر فرد محکوم و زندانی با دادستان‌ها و مسئولان دادسراست؛ بنابراین بایستی نهایت دقت نظر از سوی آنها اعمال شود تا تمامی جهات قانونی و ارفاقی و موارد ناظر بر رویکرد اصلاحی فرد زندانی، رعایت شود.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت داشتن خروجی ملموس و نتیجه‌بخش بودن بازدید‌ها و سرکشی‌های مسئولان دادسرا و دادستان‌ها از ندامتگاه‌ها و زندان‌ها در ارتباط با وضعیت زندانیان، گفت: شخص رئیس قوه قضائیه نسبت به مقوله زندانیان و بازداشتی‌ها و موارد ناظر بر بازداشت طولانی‌مدت متهمین، دغدغه دارند و دستورات و تأکیدات مؤکدی را در این زمینه ارائه کرده‌اند؛ لذا دادستان‌ها و مسئولان دادسرا در بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از زندان‌ها باید بر موضوع تعیین تکلیف متهمین بازداشتی، تمرکز کنند.

القاصی‌مهر یکی از ثمرات مهم بازدید و سرکشی از زندان‌ها را بررسی بدون واسطه وضعیت زندانیان توسط مسئولان دادسرا برای معرفی زندانیان واجد شرایط به کمیسیون عفو و اعمال تأسیسات ارفاقی برای آنها یا اعمال نظارت‌های الکترونیکی در خارج از زندان در قبال زندانیان عنوان کرد.

دادستان تهران همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید لاجوردی، اظهار داشت: شهید لاجوردی در راستای اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان و زندانیان خدمات خالصانه‌ای را ارائه کردند و عملکرد این شهید بزرگوار الگویی برای زندانبانان و مسئولان قضائی کشور است.

رسیدگی قضات به درخواست‌های زندانیان

القاصی‌مهر در پایان دیدار چهره به چهره خود با مدجویان ندامتگاه قزلحصار طی مصاحبه‌ای، اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه، ما به‌طور ویژه بازدید‌های دسته جمعی را با حضور قضات در همه زندان‌های استان تهران شروع کرده‌ایم و امروز نیز تعداد ۹۲ نفر از قضات و مسئولان قضائی مشتمل بر دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، قضات اجرای احکام، قضات ناظر زندان و معاونان دادستانی تهران در بازدید و سرکشی از زندان قزلحصار حضور داشتند و ضمن دیدار چهره به چهره با همه زندانیان حاضر در ندامتگاه به تمامی درخواست‌های آنها رسیدگی کردند.

وی تصریح کرد: در جریان ملاقات چهره به چهره با زندانیان تلاش بر این است که تأسیسات ارفاقی و مساعدت‌های قانونی لازم شامل حال زندانیانی که واجد صلاحیت‌های قانونی هستند شود تا زمینه آزادی و بازگشت آنها به کانون خانواده و جامعه فراهم شود.

دادستان تهران با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به درخواست‌های تمامی زندانیان گفت: در جریان بازدید‌ها از زندان و ملاقات‌های چهره به چهره با زندانیان، عمده درخواست‌های آنها شامل اعطای عفو، مرخصی، آزادی‌های مشروط، استفاده از پابند الکترونیک، ادغام احکام و مواردی از این قبیل است؛ همچنین در جریان این بازدید‌ها نسبت به زندانیانی که متقاضی مرخصی هستند، اما فاقد موارد تأمینی لازم هستند تمهیدات لازم اتخاذ می‌شود تا زمینه اعطای مرخصی به آنها فراهم شود.

وی با اشاره به اعزام به مرخصی ۴ هزار و ۷۷۱ نفر از مجموعه زندانیان استان تهران در راستای بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مناسبت ماه محرم و شیوع موج جدید کرونا گفت: مقرر شده قبل از این که این زندانیان از مرخصی به زندان بازگردند، شرایط اعطای آزادی مشروط به آنها و بهره‌مندی آنها از تأسیسات ارفاقی بررسی شود و از این طریق از بازگشت این زندانیان به ندامتگاه‌ها جلوگیری به عمل آید.

القاصی‌مهر با اشاره به مستمر بودن بازدید‌ها و سرکشی‌ها از زندان‌های استان تهران، گفت: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ بازدید و ملاقات چهره به چهره از سوی دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران و مسئولان دادسرای تهران از زندان‌های سراسر استان انجام گرفته است و در حال حاضر نیز تعداد ۲۴ نفر از قضات اجرای احکام دادستانی تهران در زندان‌ها مستقر هستند و وضعیت زندانیان را مستمراً رصد می‌کنند و درخواست‌های آنان را مورد پیگیری قرار می‌دهند.

وی افزود: در برنامه بازدید امروز بیش از ۱۰۰ نفر از همکاران قضائی اعم از داستان‌های شهرستان‌ها و معاونین و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و قضات و دادیاران اجرای احکام، برخی از بازپرسان دادستان تهران را همراهی کردند با تعداد ۱۱۵۸۷ نفر ملاقات صورت گرفت.

دادستان تهران گفت: تعداد مرخصی متصل به آزادی در یوم جاری پیرو بازدید صورت گرفته در راستای ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ۳۱۴ نفر بوده است.

القاصی‌مهر بیان کرد: در زمینه نهاد‌های ارفاقی اعم از معرفی به کمیسیون عفو و آزادی مشروط و تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، وضعیت ۴۰۰ نفر بررسی و در دستور کار کمیته دادستانی قرار گرفته است. همچنین تعداد ۳۷۵۰ مورد درخواست اخذ شد تا مورد بررسی قرار گیرد و دستورات لازم نسبت به بررسی و مساعدت لازم به آنها صورت پذیرد.

دادستان تهران تصریح کرد: در سال جاری تعداد هزار و ۸۱۰ نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که عمده این موارد، منتهی به آزادی زندانیان و یا تقلیل عمده مجازات آنها شده است.

القاصی‌مهر در پایان با بیان این که تلاش داریم هیچ زندانی در زندان‌های استان تهران دارای وضعیت بلاتکلیف نباشد گفت: در جریان بازدید‌ها و سرکشی‌ها از ندامتگاه‌ها و زندان‌های استان تهران، آسیب‌ها و مشکلات موجود را احصاء و برای رفع آنها شرایط لازم را مهیا می‌کنیم.

انتهای پیام/

این مقاله با عنوان “اعطای مرخصی به ۴۷۷۱ زندانی با دستور رئیس قوه قضائیه- اخبار حقوقی و قضایی – اخبار اجتماعی تیتروز” در وب سایت tn.ai منتشر شده است در صورتی که پیشنهاد، نقد و یا اعتراضی به این مطلب دارید به لینک مرجع مراجعه نمائید یا از طریق فرم تماس با ما، این موضوع را مطرح نمائید.

منبع: tn.ai

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =

دکمه بازگشت به بالا